Dlouhodobý
investiční
produkt

Investujte nově
s daňovým zvýhodněním

To mě zajímá
DIP

Co je DIP?

DIP je nový režim investování se státní podporou
formou daňového zvýhodnění, pomocí kterého máte možnost dosahovat vyššího zhodnocení
než v běžném režimu.

Vlastní výběr produktu

Příspěvky zaměstnavatele

Daňové zvýhodnění až 48 000 Kč

Produkty v režimu DIP

Investiční program ivy Fond NEMO TOP ETF

V režimu DIP investujete do produktu dle vlastní preference. Stát vám v tomto režimu nepřispívá, ale poskytuje daňové zvýhodnění.

Od daňového základu si odečtete své investice
až do výše 48 000 Kč, čímž ročně ušetříte na daních až 7 200 Kč.

Do DIPu vám může přispívat také zaměstnavatel.
Jeho příspěvek je osvobozen od odvodu sociálního
a zdravotního pojištění až do výše 50 000 Kč ročně.

Rocket

Daňové zvýhodnění až
48 000 Kč

Pro maximální využití DIPu
jsou stanovené dvě základní podmínky:
investovat minimálně 10 let
a vybrat prostředky nejdříve v 60 letech věku.

Vyberte si produkt, který vás zajímá:

Investiční program inspirovaný nejlepšími

Investiční program ivy vám nabízí dlouhodobou
a vyváženou investici, která cílí na atraktivní zhodnocení,
ale také na uchování hodnoty investovaných prostředků
díky výrazně nižší volatilitě než s sebou nese
například investice do samotných akciových trhů.

S ivy v režimu DIP máte více investičních příležitostí

Finanční sebeobrana
pro konzervativní investory

Vyvážená kombinace
výnosu a stability

Odvážnější přístup
k vyvážené strategii

Simulovaný historický vývoj modelového portfolia 1) 2)

graf 1 ivy

Proč investovat do ivy v režimu DIP? 2)

Dlouhodobý výnos
a stabilita

Diverzifikované
portfolio

Profesionální
správa

Investice
bez starostí

Investiční program ivy je inspirován osvědčenou strategií
investičních fondů Ivy League a představuje důmyslně sestavenou
směs amerických i světových akcií, nemovitostních
a dluhopisových fondů, komodit nebo například
do státních dluhopisů různých zemí světa.

Možné scénáře vývoje ivy dynamic 2) 3)

Vyberte si pravděpodobný scénář vývoje:

vysvětlení grafu, kliknutím zobrazíte více

Vklad

Součet pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč.

Zhodnocení

Očekávaný vývoj hodnoty pravidelné měsíční investice do ivy dynamic ve výši 4 000 Kč po dobu 35 let při hypotetickém zhodnocení podle umírněného, příznivého, nebo nepříznivého scénáře, které vychází z historického výnosu. 3) Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti.

Zhodnocení + daňové zvýhodnění + příspěvek

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do ivy dynamic navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně a pravidelného příspěvku zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč za rok. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu investičního účtu nebo zhodnocení strategie.

Hand

Investujte
od 500 Kč měsíčně

Lokální nemovitostní fond je investiční příležitostí pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení majetku prostřednictvím investic do prémiových nemovitostí.

Hlavním zaměřením Fondu NEMO jsou kancelářské budovy, které jsou dlouhodobě považovány za jeden z nejstabilnější segmentů komerčních nemovitostí.

Zhodnocení od založení fondu 1)

Proč investovat do Fondu NEMO v DIPu? 2)

Investování do nemovitostí obvykle vyžaduje
dlouhodobý horizont, jelikož hodnota nemovitostí
roste pomalu, ale stabilně.

V tomto kontextu je NEMO zajímavým řešením
pro investory, kteří chtějí ze své účasti
v DIPu vytěžit maximum.

Hand

Investujte
od 500 Kč měsíčně

Modelový příklad 2) 3)

Pro modelaci je využit pravidelný měsíční vklad 4 000 Kč.
Model je rozdělen na hodnotu NEMO Fondu,
s daňovým zvýhodněním a příspěvkem zaměstnavatele.

vysvětlení grafu, kliknutím zobrazíte více

Vklad

Součet pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč.

NEMO

Očekávaný vývoj hodnoty pravidelné měsíční investice do nemovitostního Fondu NEMO ve výši 4 000 Kč po dobu 35 let při hypotetickém zhodnocení, které vychází z historického výnosu. 3) Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti.

NEMO + daňové zvýhodnění

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do Fondu NEMO definované výše navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu Vašeho investičního účtu nebo zhodnocení podílových listů Fondu, ilustruje však celkový dosažitelný přínos DIPu.

NEMO + daňové zvýhodnění + příspěvek

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do Fondu NEMO definované výše navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně a pravidelného příspěvku zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč za rok. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu Vašeho investičního účtu nebo zhodnocení podílových listů Fondu.

TOP ETF v režimu DIP je vhodnou investiční možností, pokud zamýšlíte držet své investice delší časové období a zároveň chcete mít flexibilitu ve složení svého portfolia.

S TOP ETF máte možnost investovat do více než 25 kvalitních ETF z různých odvětví a firem, které jsou součástí našeho diverzifikovaného fundlistu. Můžete tak snadno reagovat na vývoj trhu prostřednictvím pravidelných, či jednorázových pokynů, které jsou zpracovávány každý týden.

Proč investovat do TOP ETF v režimu DIP? 1)

Diverzifikovaný fundlist

Dolarové i eurové fondy

Flexibilní frekvence obchodování

Strategie řízená klientem

Modelové příklady TOP ETF v DIPu 1) 2)

Pro modelaci je využit pravidelný měsíční vklad 4 000 Kč. Model ilustruje pravidelnou investici do ETF zaměřeného na americký akciový index S&P 500 (CSPX)
s daňovým zvýhodněním a příspěvkem zaměstnavatele.

vysvětlení grafu, kliknutím zobrazíte více

Vklad

Součet pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč.

Investice

Očekávaný vývoj hodnoty pravidelné měsíční investice do ETF zaměřeného na index S&P 500 (CSPX) ve výši 4 000 Kč po dobu 35 let při hypotetickém zhodnocení, které vychází z historického výnosu. 2) Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti.

Investice + daňové zvýhodnění

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do ETF zaměřeného na index S&P 500 (CSPX) definované výše navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu investičního účtu nebo zhodnocení strategie, ilustruje však celkový dosažitelný přínos DIPu.

Investice + daňové zvýhodnění + příspěvek

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do ETF zaměřeného na index S&P 500 (CSPX) navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně a pravidelného příspěvku zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč za rok. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu investičního účtu nebo zhodnocení strategie.

Pro modelaci je využit pravidelný měsíční vklad 4 000 Kč. Model ilustruje portfolio složené z ETF zaměřených na světové akcie (60 %), dluhopisy (30 %) a komodity (10 %)
s daňovým zvýhodněním a příspěvkem zaměstnavatele.

vysvětlení grafu, kliknutím zobrazíte více

Vklad

Součet pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč.

Investice

Očekávaný vývoj hodnoty pravidelné měsíční investice do ETF zaměřených na indexy MSCI World Index (SWDA), Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (ITPS) a Bloomberg Commodity Index (ICOM) v zastoupení 60 %, 30 % a 10 % ve výši 4 000 Kč po dobu 35 let při hypotetickém zhodnocení, které vychází z historického výnosu. 2) Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti.

Investice + daňové zvýhodnění

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do ETF zaměřených na indexy MSCI World Index (SWDA), Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (ITPS) a Bloomberg Commodity Index (ICOM) v zastoupení 60 %, 30 % a 10 % definované výše navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu investičního účtu nebo zhodnocení strategie, ilustruje však celkový dosažitelný přínos DIPu.

Investice + daňové zvýhodnění + příspěvek

Simulace možného benefitu kombinace pravidelné investice do ETF zaměřených na indexy MSCI World Index (SWDA), Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index (ITPS) a Bloomberg Commodity Index (ICOM) v zastoupení 60 %, 30 % a 10 % navýšené o maximální možné daňové zvýhodnění ve výši 7 200 Kč ročně a pravidelného příspěvku zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč za rok. Tato hodnota nepředstavuje hodnotu investičního účtu nebo zhodnocení strategie.

Proč investovat s námi?

Licencovaný obchodník s cennými papíry

Na trhu již 27 let

Více než 10 000 spokojených klientů

Mám zájem o DIP

Kontaktní formulář

FAQs

Mohu mít více účtů DIP?

Ano. Více účtů u více poskytovatelů i u jednoho poskytovatele. Limit pro daňové zvýhodnění je společný pro všechny Vaše daňově podporované produkty.

Mohu penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření převést do DIP?

Převod z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření není možný.

Lze vložit pouze jednorázový vklad?

Ano. Tento jednorázový vklad však můžete odečíst z Vašeho základu daně pouze za daňové období, ve kterém jste daný vklad učinili. Odpočet jednorázového vkladu z Vašeho daňového základu nelze rozložit do více let.

Jaké jsou s DIPem spojeny poplatky?

Poplatky jsou vždy spojené s konkrétním investičním produktem, DIP je investiční režim, a jako takový není zpoplatněn.

Mohu mít produkt v režimu DIP a zároveň produkt i v klasickém režimu?

Ano, můžete mít u jednoho Poskytovatele veden jeden nebo více produktů v režimu DIP a stejný produkt i v běžném režimu (např. Fond NEMO v režimu DIP a současně Fond NEMO v běžném režimu).

Kde mohu sledovat stav své investice?

Stav a vývoj investic naleznete v Klientském centru kc.colosseum.cz. Přístup do portálu získáte ihned po zpracování prvního vkladu. Naleznete zde i veškerou smluvní dokumentaci, pravidelné měsíční výpisy a podklady pro daňové přiznání.

Mohu v DIPu pokračovat i v důchodovém věku?

Ano, splněním podmínek DIP pro získání daňového zvýhodnění Vaše investice v tomto režimu nezaniká, pokračovat v investování můžete libovolně dlouho.

Jak mi do DIPu přispěje zaměstnavatel?

Platební pokyny jsou shodné pro Vás i Vašeho zaměstnavatele a najdete je v dokumentu Výběr investiční služby – Smlouva o dlouhodobém investičním produktu. Tyto platební pokyny stačí předat zaměstnavateli. Při sjednání služby o svém záměru informujte svého finančního konzultanta, do Smlouvy je nutné uvést údaje o zaměstnavateli: Název subjektu, IČO a bankovní účet zaměstnavatele, ze kterého vám bude do DIPu přispívat.

 1. Výpočet historické simulované výkonnosti modelového portfolia vychází z dat od společnosti Bloomberg. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držených k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny. Přerušovaná vertikální čára v grafu označuje okamžik, kdy Společnost zahájila nabízení produktu ivy.
 2. S investováním jsou spojená rizika. Ztráty mohou převýšit výši investic. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podrobné informace o rizicích najdete na www.colosseum.cz/infostranka-o-rizicich.htm.
 3. Výpočet simulovaného výnosu vychází z anualizovaných historických výnosů vybraných investičních nástrojů tvořících modelové portfolio na základě jejich pětileté anualizované výkonnosti k únoru 2024 při započtení plného daňového zvýhodnění plynoucí z DIP a příspěvku zaměstnavatele a po odečtení poplatků a dalších relevantních nákladů. Budoucí výkonnost není zaručena, prognózy vývoje výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
 4. Tento web je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento web byl vypracován společností Colosseum, a.s., pro zákazníky investiční strategie. Zákazník, který chce využívat uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, jakož i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů. Další informace najdete na www.colosseum.cz/dalsi-pravni-upozorneni.htm.
 1. Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem. Zdroj minulé výkonnosti: www.fondnemo.cz.
 2. S investováním jsou spojená rizika. Ztráty mohou převýšit výši investic. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podrobné informace o rizicích najdete na www.colosseum.cz/infostranka-o-rizicich.htm.
 3. Výpočet simulovaného výnosu vychází z anualizovaných historických výnosů fondu na základě jeho anualizované výkonnosti od založení k lednu 2024 při započtení plného daňového zvýhodnění plynoucí z DIP a příspěvku zaměstnavatele a po odečtení poplatků a dalších relevantních nákladů. Budoucí výkonnost není zaručena, prognózy vývoje výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
 4. Tento web je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento web byl vypracován společností Colosseum, a.s., pro zákazníky investiční strategie. Zákazník, který chce využívat uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, jakož i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů. Další informace najdete na www.colosseum.cz/dalsi-pravni-upozorneni.htm.
 1. S investováním jsou spojená rizika. Ztráty mohou převýšit výši investic. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podrobné informace o rizicích najdete na www.colosseum.cz/infostranka-o-rizicich.htm.
 2. Výpočet simulovaného výnosu vychází z anualizovaných historických výnosů vybraných investičních nástrojů na základě jejich třicetileté anualizované výkonnosti k březnu 2024 při započtení plného daňového zvýhodnění plynoucí z DIP a příspěvku zaměstnavatele a po odečtení poplatků a dalších relevantních nákladů. Budoucí výkonnost není zaručena, prognózy vývoje výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
 3. Tento web je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento web byl vypracován společností Colosseum, a.s., pro zákazníky investiční strategie. Zákazník, který chce využívat uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, jakož i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů. Další informace najdete na www.colosseum.cz/dalsi-pravni-upozorneni.htm.
Cookies